Security Message for U.S. Citizens: Addis Ababa (Ethiopia): Demonstrations & Travel Restrictions

https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=16730

Advertisements

Ethiopia Scores the Worst (80) in Net Freedom in Africa & One of the 5 Worst Countries in the World: Freedom House’s Freedom on the Net 2014 Report and Key Findings

Ethiopia Scores the Worst (80) in Net Freedom in Africa & One of the 5 Worst Countries in the World: Freedom House’s Freedom on the Net 2014 Report and Key Findings

https://oromianeconomist.wordpress.com/2014/12/04/ethiopia-scores-the-worst-80-in-net-freedom-in-africa-one-of-the-5-worst-countries-in-the-world-freedom-houses-freedom-on-the-net-2014-report-and-key-findings-oromia/

ICPS

http://www.prisonstudies.org/country/ethiopia

H&M

Is H&M turning a blind eye to land grabs in Ethiopia? TV4 does an investigation into H&M’s cotton sourcing from Ethiopia and discovers the disturbing truth. Wath the investigation on this link.https://www.youtube.com/watch?v=5-ImoKhymL4#t=113

 

IFA DUKKANA BOROO: Asoosama Gabaabaa (Beekan Gulummaa Irranaa, Fulbaana 2013)

OromiaTimes

Beekan

Beekan Gulummaa Irranaa
Barataa PhD., Yuniversiitii Finfinnee, beekanguluma@gmail.com

IFA DUKKANA BOROO

Asoosama Gabaabaa, Fulbaana 2013

Hir’inaafi hiyyuma mataa isa cabseef kan hinjlbeenfanne, halkaniifii guyyaa jireenya qabsoo abbaafi haatisaa keessa ce’anii as gahan homaattuu kan hinlakkoofne Mardaasaan ilma maatii qotee bulaati.   Hiyyuma ijoollumman mataa isa cabsaa ture hunda har’arra taa’ee gaafa yaadu himala inni taasise hundi har’a isaaf mudannoo godaannisaa hindagatamne yoo ta’es, sammuusaan itti qabamee mul’ata fuulduraa kan akka abiddaa keessaa belbelu ukkaamsuu hinbarbaanne.

Abjuu guddaa tokko qaba; innis abjuu saayntistummaati! Waan naannoosaa jiraatan hunda ija falaasamummaatiin ilaala.  Mukti, baalli, dhagaan, margi,  biqiloonniifi ilbiisonni  maal isaan?  ija akkamiin ilaalamuu qabus? kan jedhu gaaffii Mardaasaa isa guddaadha.  Barri dhalootasaa 1978 godina wallagga Lixaa aana Bojjii Birmajjii  yoo ta’u, kutaa 1-4 qofa achitti barate.  Kana booda sababa du’a akka tasaa abbaasaa Jaal. Imaanaa Inkoosaa irraan kan ka’e, iddoo sana gadhiisee gara magaalaa Naqamtee dhaquun mana namaa taa’ee waggaa lama erga hojii humnaa…

View original post 2,271 more words

“Qubee Afaan Oromoo” Faaruu Hawwisoo WBO Dirree Qabsoo 1980 moota Keessa

BBC interviewing torture survivor and Dr Awol K on Amnestry rep

BBC interviewing torture survivor and Dr Awol K on Amnestry rep.